Bu site, C3Teknoloji’ye ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir.